छत्रपती संभाजीनगर
Trending

उद्या छत्रपती संभाजीनगर शहरातील काही मार्गांवरील सर्व प्रकारची वाहतुक बंद ! मिरवणुकीमुळे या पर्यायी मार्गाचा करा वापर !!

छत्रपती संभाजीनगर लाईव्ह, दि. 13 – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त उद्या 14 एप्रिल रोजी छत्रपती संभाजीनगर शहरातील वाहतूक व्यवस्थेतत तात्पुरता बदल करण्यात आला आहे. काही मार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जयंती निमीत्त दिनांक १४/०४/२०२३ रोजी छत्रपती संभाजीनगर शहरात मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय त्यांना अभिवादन करण्यासाठी सकाळी ०६.०० वाजेपासुन ते रात्री २४.०० वाजेपावेतो, विविध ठिकाणी रॅली व मिरवणुका काढतात. त्यापैकी मुख्य मिरवणुक क्रांतीचौक येथून सुरु होवून पैठणगेट, गुलमंडी, सिटीचौक, मुख्य पोस्ट ऑफीस मार्गे भडकल गेट येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळयाजवळ विसर्जित होतात.

तसेच सिडको भागातही रॅली व मिरवणुका निघतात. या ठिकाणी निघणाऱ्या मिरवणुका पाहण्यासाठी शहर व परिसरातून मोठया संख्येने नागरिक एकत्र येतात. त्यामुळे मिरवणुकीच्या मार्गावर नागरिकांची व वाहनांची मोठया प्रमाणात वर्दळ निर्माण होवून, नागरूकांच्या सुरक्षितेस, जीवितास धोका, अडथळा किंवा गैरसोय होऊ नये, म्हणून मिरवणुक मार्गावर वाहतूकीचे विनियम व नियमन करणे आवश्यक आहे.

दिनांक १४/०४/२०२३ चे सकाळी १०.०० पासून ते रात्री २४.०० वाजेपर्यंत खालील मार्गावरील सर्व प्रकारची वाहतुक बंद करण्यात येत आहे.
१) महाविर चौक (बाबा पेट्रोल पंप) ते अमरप्रित चौक.
२) गोपाल टी- क्रांती चौक – सिल्लेखाना – पैठणगेट- बाराभाई ताजिया – गुलमंडी- सुपारी हनुमान मंदिर – उत्तम मिठाई भंडार – सिटीचौक – जुना बाजार – मुख्य पोस्ट ऑफीस – भडकल गेट.
३) शहागंज- गांधीपुतळा- सराफा – सिटीचौक.

४) औरंगपुरा पोलीस चौकी ते बाराभाई ताजिया.
५) मिल कॉर्नर ते भडकल गेट.
६) एन १२ नर्सरी – गोदावरी पब्लिक स्कुल- टि. व्ही. सेंटर – एन-९- अयोध्यानगर- शिवनेरी कॉलनी- एन-७ शॉपिंग सेंटर या मिरवणुक मार्गावरील वाहतुक मिरवणुक सुरु असे पर्यंत एकेरी मार्गावरुन वळविण्यात येईल.

पर्यायी मार्ग :-
१) जळगाव कडुन येणारी वाहने ही हर्सुल टी- जळगाव टी- जालना रोड- अमरप्रित चौक- दर्गा चौक- गोदावरी टी-
महानुभव आश्रम चौक – रेल्वेस्टेशन चौक – महाविर चौक (बाबा पेट्रोल पंप) मार्गे जातील व येतील.
२) सतिष मोटार्स, सावरकर चौक, निरालाबाजार, औरंगपुरा या मार्गाने जातील.

३) चेलीपुरा, कामाक्षी लॉज, महानगरपालिका कार्यालय या मार्गाने जातील.
४) दिल्लीगेट कडुन येणारी वाहने ही टाऊन हॉल उड्डाणपुलाखालुन- मकईगेट- बेगमपुरा – विद्यापीठ मार्गे पुढे जातील.

बंदोबस्त प्रभारी अधिकारी हे आवश्यकतेनुसार वाहतूक वळवतील किंवा मार्गात बदल करतील.
सदर अधिसूचना ही पोलीस, रुग्णवाहीका, अग्निशमन दल व अत्यावश्यक सेवेच्या वाहनांना लागु राहणार नाही. या अधिसुचनेचा भंग करणारी व्यक्ती मो. वा. कायदा, म.पो. कायदा कलम १३१ व अन्य फौजदारी कायद्यान्वये शिक्षेस पात्र राहील.

Back to top button
error: Content is protected !!