महाराष्ट्र
Trending

निझामाबाद नांदेड एक्स्प्रेस तात्पूरती रद्द तर धर्माबाद मनमाड मराठवाडा एक्स्प्रेस अंशतः रद्द !

काही रेल्वे गाड्या तात्पुरत्या रद्द

नांदेड, दि. २४ – हैदराबाद विभागातील विविध ठिकाणी सुरु असलेले रेल्वे मुलभूत सुविधांचे विकास कार्य करण्याकरिता तसेच रेल्वे पटरीचे कार्य करण्याकरिता लाईन ब्लॉक घेण्यात आला आहे, यामुळे काही रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत तर काही रेल्वे गाड्या अंशतः रद्द करण्यात आल्या आहेत.

रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या :
01) गाडी संख्या 07853 निझामाबाद-नांदेड एक्स्प्रेस दिनांक 26 जून ते 02 जुलै, 2023 दरम्यान रद्द करण्यात आली आहे.
02) गाडी संख्या 07854 नांदेड- निझामाबाद एक्स्प्रेस दिनांक 25 जून ते 01 जुलै, 2023 दरम्यान रद्द करण्यात आली आहे.

अंशतः रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या :
१) गाडी संख्या 17688 धर्माबाद – मनमाड मराठवाडा एक्स्प्रेस दिनांक 24 जून ते 29 जून, 2023 दरम्यान धर्माबाद ते मुदखेड दरम्यान अंशतः रद्द करण्यात आली आहे. या तारखे मध्ये ही गाडी मुदखेड-मनमाड अशी धावेल.

२) गाडी संख्या 17687 मनमाड- धर्माबाद मराठवाडा एक्स्प्रेस दिनांक 24 जून ते 29 जून, 2023 दरम्यान मुदखेड ते धर्माबाद दरम्यान अंशतः रद्द करण्यात आली आहे. या तारखेमध्ये ही गाडी मनमाड-मुदखेड अशी धावेल.

Back to top button
error: Content is protected !!