महाराष्ट्र
Trending

नांदेड इरोड एक्स्प्रेस आणि पूर्णा-तिरुपती एक्स्प्रेसच्या काही फेऱ्या रद्द !

संभाजीनगर लाईव्ह, दि. २४ – नांदेड इरोड एक्स्प्रेस आणि पूर्णा-तिरुपती एक्स्प्रेसच्या काही फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

1.गाडी क्रमांक 07189 नांदेड ते इरोड एक्स्प्रेस दिनांक 29 सप्टेंबर आणि 6 ओक्टोंबर, 2023 रोजी रद्द करण्यात आली आहे.

2.गाडी क्रमांक 07190 इरोड ते नांदेड एक्स्प्रेस दिनांक 01 आणि 08 ऑक्टोंबर, 2023 ला रद्द करण्यात आली आहे. .

3.गाडी क्रमांक 07609 पूर्णा ते तिरुपती एक्स्प्रेस दिनांक 25 सप्टेंबर, 02 आणि 09 ऑक्टोंबर, 2023 रोजी रद्द करण्यात आली आहे.

4.गाडी क्रमांक 07610 तिरुपती ते पूर्णा  एक्स्प्रेस दिनांक 26  सप्टेंबर, 03 आणि 10  ऑक्टोंबर, 2023 रोजी रद्द करण्यात आली आहे.

Back to top button
error: Content is protected !!